viola, zpěv
1994 - 2000 ... Konzervatoř P.J.Vejvanovského, Kroměříž 
2000 - 2004 ... JAMU, Brno 
1999 - 2001 ... Moravská filharmonie Olomouc 
2002 - 2003 ... Hogskolen i Stavanger, Norsko; Stavanger Shymphony Orchestra, Norsko 
2002 - dosud ... Broln 
2004 - dosud ... Cimbal Classic
2006 - dosud ... externí moderátorka pořadů Na moravskou notu Českého rozhlasu Brno 
2010 - dosud ... redaktorka folklorního vysílání a dechovky na Radiu Proglas
2013 - dosud ... ZUŠ Smetanova Brno