CIMBAL CLASSIC

Cimbal Classic se cítí být svým repertoárem doma nejen v komorním prostředí akustických a koncertních sálů, kostelů apod., ale všude tam, kde je prostor seznámit posluchače se zajímavým a neotřelým přístupem k hudbě. Díky jeho variabilnosti a širokému záběru je možné využít Cimbal Classik při nejrozmanitějších společenských příležitostech. Počínaje samostatnými recitály, městskými slavnostmi, festivaly, výchovnými koncerty atd. a konče třeba firemními akcemi.


Cimbal Classic tradiční (folkový)

V tomto programu převažuje původní autorská tvorba kapelníka Dalibora Štrunce. Je to hudba ovlivněná folkem, folklórem, ale i klasikou, plující někde na rozhraní těchto žánrů, propojená s lyrickými a přemýšlivými písňovými texty, které dohromady dělají z Cimbal Classiku osobitý a nezaměnitelný soubor.
 Zpívané písně jsou prokládány orchestrálními skladbičkami virtuózního charakteru, které dávají vyniknout nadprůměrnému muzikantskému řemeslu členů skupiny a které jsou mj. vybírány i  z okruhu velmi žádané, efektní, a tím i posluchačsky velmi přitažlivé lidové hudby z Rumunska a dalších východoevropských regionů.
Jako zpestření může Cimbal Classic zařadit i některé drobné skladbičky z období renesance, baroka, klasicismu, či kupříkladu známé filmové melodie se záměrem představit publiku barevné i technické možnosti cimbálu ve spojení s netradičním nástrojovým obsazením.
V tomto ohledu se kapela přizpůsobí flexibilně požadavkům a přáním pořadatele.
veSamozřejmostí ve všech typech programů je nejen zařazení lidových písní ve vkusných a citlivých úpravách, ale i zapomenutých písniček pánů Ježka, Voskovce a Wericha.


Cimbal Classic velikonoční (samostatný)

nebo se sborem Rovina a předním českým varhaníkem Martinem Jakubíčkem.

Velikonočně jarní koncert Cimbal Classiku propojuje zmiňovanou původní tvorbu souboru s tradiční moravskou a českou velikonoční lidovou, ale i duchovní hudbou. Nejen hudba Jana Facilise Boleslavského a Václava Michny z Otradovic, ale zejména krásné lidové texty jsou největší oslavou znovuzrození přírody, svátků jara, kterým byl vlivem křesťanství vtisknut výsostně náboženský charakter. Právě bohaté hudební nálady těchto dvou tváří jara se Cimbal Classic pokouší muzikantsky i slovesně odkrýt. Vychází přitom ze svého tematicky zaměřeného a v kontextu českých zemí unikátního alba Jaro. V letošním roce připravil Velikonoce společně s vynikajícím desetičlenným mužským hanáckým sborem Rovina a předním českým varhaníkem Martinem Jakubíčkem.


Cimbal Classic vánoční (samostatný)

Vánoční koncerty Cimbal Classiku propojují zmiňovanou původní tvorbu souboru s tradiční moravskou a českou vánoční hudbou vycházející převážně z lidových tradic.
Vedle běžných a zažitých vánočních písní se objevují v programu také málo známé, neotřelé, ale o to krásnější a zemitější vánoční koledy převážně z Valašska, které Cimbal Classic  zpracoval a zaznamenal v rámci dvou úspěšných projektů na albech Vánoce v Rožnově s ženským sborem Polajka a CD Betlém, které vzniklo ve spolupráci s Městským divadlem Brno.
V rámci vánočních koncertů se objevují rovněž zhudebněné básně Jaroslava Seiferta, Josefa Kainara, Milana Rúfuse aj., které umocňují sváteční atmosféru, stejně jako průvodní slovo uměleckého vedoucího souboru Dalibora Štrunce.


Cimbal Classic vánoční s Polajkou

Legendární šestičlenný dívčí sbor z Rožnova pod Radhoštěm, ze kterého se po čtyřiceti letech úspěšné činnosti stal sbor „babičkovský“, dokáže svým rázovitým a bezprostředním projevem navodit atmosféru nefalšovaných valašských lidových vánoc.
Polajka vystupuje jako host vánočního koncertu Cimbal Classiku a jejich společný program čerpá z alba Vánoce v Rožnově. Z alba, o kterém řekl publicista, muzikant a hudební redaktor Českého rozhlasu v Brně Jiří Plocek mimo jiné i toto: „Mezi řadou titulů vydaných v posledních desetiletích na mě zasvítily Vánoce v Rožnově snad nejoslnivěji a řadím je – dle svého osobního názoru – do zlatého fondu moravské vánoční produkce…“


Cimbal Classic občasný a nárazový

Kromě zmiňovaných koncertů vystupuje Cimbal Classic občas i s výchovnými programy pro všechny věkové kategorie. Vedle srovnání národních a folkových písní, které si mohou zazpívat společně s muzikanty, se děti dozvídají o historii hudebních nástrojů a jejich funkci v lidové i klasické hudbě. Jednoduchý výklad je doprovázen drobnými instruktážními skladbičkami. Samozřejmě vzhledem k časovému období a výše uvedeným možnostem kapely lze pořad zaměřit i ryze vánočně či velikonočně. Jak časově, tak i tematicky lze program přizpůsobit přáním pořadatele. (skoro :-) )
Tradiční cimbálovou muzikou se Cimbal Classic tu a tam stává u příležitosti různých společenských akcí (rautů apod.). Tuto roli podstupuje méně často, neboť si je mj. dobře vědom toho, že jeho členy je lepší šatit nežli živit, a tak by nerad narazil.


Cimbal Classic hraje převážně v šestičlenném složení a se svým zvukařem.
Nepohrdne však ani citlivým, šikovným a vybaveným zvukařem, kterého preferuje pořadatel.
 
Kateřina Štruncová - housle, zpěv, zobcové flétny, Dalibor Štrunc - cimbál, zpěv,
Rastislav Kozoň - hoboj, soprán saxofon, zobcové flétny, Kateřina Kovaříková - viola, sbory,
Martin Krajíček - mandolína, Marek Švestka - kontrabas, baskytara


Kapelní fotky od Jefa Kratochvila


více v albu v galerii

Katka a Dalibor všichni Katka a Dalibor
stáhněte si fotky v tiskové kvalitě

logo kapely (formát AI)


Technické podmínky

1. Jeviště nebo pódium o rozměrech min. šířka 6 m, hloubka 4 m

2. Přípojka el. proudu 220 V / 16 A nejdále 10 m od pódia

3. Přítomnost pořadatele znalého místních poměrů cca 2 hodiny před začátkem

4. Jedna nebo lépe dvě uzamykatelné šatny pro 7 osob se základním vybavením (stůl, židle, WC, umyvadlo, ručník, mýdlo)

5. Zvuk - 6 mikrofonů a 3 linky, na pódiu dvě židličky

Stageplan

 


Další volné informace o kapele sloužící jako volné prameny k další propagaci v médiích

Cimbal Classic se jako hudební těleso poprvé objevil v roce 1992 při příležitosti prvního ročníku folkového festivalu "Okolo Třeboně". Volné sdružení muzikantů - spolužáků z konzervatoře se představilo nejen transkripcemi renesanční a barokní hudby, ale i netradičními úpravami lidových písní. Zásadním impulsem, díky kterému nezůstalo pouze u jednoho provedení, bylo společné vystoupení s hvězdou českého folkového nebe Vlastou Redlem.

Soubor se poté díky své originalitě, muzikantské univerzálnosti a vysoké profesionalitě stává vítaným zpestřením většiny prestižních folkových akcí v České republice, ale hostuje i v Rakousku, Belgii, Německu či Slovensku. Rozbíhá se koncertní spolupráce i s dalšími českými předními písničkáři a skupinami, která je základem i některých pozdějších společných nahrávek (Jaroslav Lenk, Slávek Janoušek, Nezmaři, Cop, Pavlína Jíšová, Věra Martinová, Wabi Daněk, aj.).
Od druhé poloviny 90. let se kapela začíná ubírat vlastní cestou a na samostatných koncertech se prezentuje především původní písničkářskou tvorbou svého kapelníka a cimbalisty Dalibora Štrunce. Díky jeho autorskému rukopisu a zpěvu jeho ženy Kateřiny se soubor stává osobitým a nezaměnitelným.

Za téměř dvacet let svého trvání stačil Cimbal Classic vedle stovek koncertů doma i v zahraničí natočit deset samostatných alb a na dalších sedmi se podílel. Najdete na nich neotřelou původní písničkářskou tvorbu, orchestrální skladby ale i citlivé zpracování lidových písní.

Záznamy z jeho koncertů a samostatných recitálů pořídily a odvysílaly nejen Česká televize a Český rozhlas, ale kupříkladu i stanice BBC. To vše je velmi úctyhodná bilance, uvědomíme-li si, že členové měli či mají svá hlavní profesní místa i v jiných hudebních tělesech a institucích (Javory, Broln, Filharmonie Brno, MD Brno, Konzervatoř Brno).

Dnešní Cimbal Classic, to je hudba ovlivněná folkem, folklórem, ale i vážnou hudbou plující někde na rozhraní těchto menšinových žánrů. Hudba, která si díky své nadčasovosti, originalitě a temperamentu našla své pevné místo v současném hudebním spektru a která se během dvaceti let svého trvání zařadila mezi nejosobitější uskupení na české hudební scéně. Hudba, která si nemůže přát víc, než jen oslovit a pohladit spřízněné duše.
Máte li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické a přemýšlivé texty propojené přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem tak Vás Cimbal Classic určitě nezklame
Snad i Vám "cimbalclassická komořinka" učaruje a vtáhne Vás do svého laskavého světa.
V současné době hraje Cimbal Classic v pěti až šestičlenném složení.

Kateřina Štruncová - housle, zpěv, zobcové flétny, Dalibor Štrunc - cimbál, zpěv,
Rastislav Kozoň - hoboj, soprán saxofon, zobcové flétny, Kateřina Kovaříková - viola, sbory,
Martin Krajíček - mandolína, Marek Švestka - kontrabas, baskytara

Cimbal Classic je brněnská nadžánrová kapela Katky a Dalibora Štruncových (mj. houslistka a cimbalista sk. Javory), která se během dvaceti let svého trvání zařadila mezi nejosobitější uskupení na české hudební scéně. Štruncův autorský rukopis a zpěv jeho ženy Kateřiny dělají z Cimbal Classiku nezaměnitelný a svébytný soubor, který se samozřejmě opírá i o další šikovné muzikanty.
Kateřinu a Dalibora Štruncovi coby pilíře a pěvecké frontmany kapely doplňují hráč na hoboj, zobcové flétny a soprán saxofon Rastislav Kozoň, violistka Kateřina Kovaříková, basista Marek Švestka a mandolinista Martin Krajíček.

Štrunc, Dalibor, cimbalista, zpěvák, hudební pedagog, skladatel a aranžér, narozen 13. 6. 1966, Valašské Meziříčí. Rožnovský rodák je jedním z nejžádanějších českých cimbalistů, který svou koncertní činnost kombinuje s pestrou studiovou a pedagogickou prací.

K hudbě byl veden oběma rodiči, zpěvačkou ženského sboru Polajka Jaroslavou Štruncovou a houslistou a primášem folklorního souboru Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm Jaromírem Štruncem. V letech (1980-86) studoval hru na cimbál na brněnské konzervatoři u Milady Vlasákové. Po absolutoriu nastoupil na dva vojenské roky do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Jako sólista vystupoval s Československým státním souborem písní a tanců, později s Českým uměleckým souborem (1988-92). V letech 1992-2004 působil jako první cimbalista Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Od roku 2000 je rovněž pedagogicky činný na brněnské konzervatoři, kde vyučuje hru na cimbál.
Během své umělecké praxe spolupracoval s Filmovým symfonickým orchestrem (FISYO), se kterým nahrál hudbu k několika desítkám zahraničních i českých filmů (mezi autory nahrávané filmové hudby patří např. Maurice Jarre, Jean Michel Jarre, Alexandre Desplat, Jiří Bulis, Jiří Celba, Milan Kymlička, Petr Ulrych, Zdenek Merta, ORM, Tomáš Kympl aj.)a spolu s ním koncertoval s francouzskou zpěvačkou Veronique Sanson. Dále spolupracoval se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Pražskými Madrigalisty, Filharmonií Brno, Českým rozhlasem 2 Praha (připravoval a uváděl pořad Samomluvy s hudbou 2002-06), Městským divadlem Brno (Radůz a Mahulena, Koločava, Máj, Cikáni jdou do nebe a Markéta Lazarová), divadlem Radost (Malované na skle)a se zahraničními tělesy Südwestdeutche Philharmonie Konstanz a Staats Operette Dresden.Jako interpretovi mu byly mu dedikovány skladby pro cimbál od Miloše Štědroně, Zdeňka Lukáše, Bohuslava Řehoře, Martina Jakubíčka, Radka Zapletala a jiných. Jako hráč, zpěvák a autor se podílel na vzniku více než šedesáti hudebních CD.

V roce 1992 založil skupinu Cimbal Classic, ve které působí jako skladatel, cimbalista, aranžér a zpěvák. Kombinuje zde prvky vážné hudby, folku, world music i lidového folkloru. Je členem souboru Javory Hany a Petra Ulrychových (od 1993). Jako autor a aranžér scénické hudby spolupracuje s Městským divadlem Brno (od 2006), Divadlem pod Palmovkou (2007) a Východočeským divadlem Pardubice (2008). V oblasti vážné a nekomerční hudby působí též jako producent a vydavatel - Fagoti Brunenses: Česká hudba (Bárny v.o.s., 1999 - reedice Cimbal Classic 2007), Martin Opršál: Reverberations (Bárny v.o.s., 1999), Třeboňští pištci: Aj, růže rozvila se (Bárny v.o.s., 1999), Koločava (Universal Music, 2002); Mini Max Band: Flying town (Cimbal Classic, 2007), Harafica (Cimbal Classic, 2010), Careta (Cimbal Classic, 2010) a všech titulů skupiny Cimbal Classic.

 


Kontakt

Dalibor Štrunc
Heydukova 14, 628 00 Brno, tel.: +420 5 442 32 564
mob.: +420 777 660 613

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.cimbalclassic.net