Betlém

250 Kč
S DPH

Vánoce tak jak si na ně vzpomínáte a máte rádi.
Album plné nádherných vánočních melodií, které nahrál soubor Cimbal Classic a nazpívali přední herecké osobnosti Městského divadla v Brně společně s dětským sborem Primavera, ženským sborem Polajka a mužským sborem Ars Brunensis. V unikátním a rozsáhlém projektu se objevují nejznámější vánoční koledy (Narodil se Kristus pán, Vracaja sa dom aj.), které přirozeně doplňují další tradiční vánoční písně a společně tak umocňují neopakovatelnou atmosféru vánočního betlémského příběhu. Tato nadčasová vánoční hudební kolekce bude Vašim rodinám a přátelům přinášet rok co rok poselství o naději a vzájemném porozumění.

Médium: CD
Počet

Po loňském úspěšném uvedení divadelní inscenace Betlém (režie Z. Srba) v Městském divadle v Brně vychází stejnojmenné hudební CD, které  navazuje právě na  toto představení. Autor hudby a upravovatel  lidových písní Dalibor Štrunc připravil společně se svým souborem Cimbal Classic bezmála hodinu původní vánoční hudby, která vychází převážně z moravských vánočních tradic. Divadelní verze ale dává nahlédnout na betlémský příběh z mnoha úhlů, řadí jej do širšího biblického kontextu a nechává na něj nahlížet i současným pohledem. A tak se přirozeně vedle sebe objeví málo známé, neotřelé, ale o to krásnější a zemitější vánoční koledy z Valašska, původní folkové písně Cimbal Classiku a také klezmerská muzika, která v netradičním obsazení přináší prvky blízkovýchodní, židovské a orientální melodiky. 
Vedle výše zmíněných, posluchačsky možná méně známých melodií, se samozřejmě objeví i tradiční koledy jako Narodil se Kristus či Kainarova humorná hříčka Vracaja sa dom.
Instrumentálně a aranžérsky se jedná o velmi rozsáhlý projekt, na kterém se vedle Cimbal Classiku podílela celá řada dalších špičkových hudebníků a zpěváků.
V sólových pěveckých partech se vedle Kateřiny a Dalibora Štruncových předvedou přední herecké osobnosti Městského divadla v Brně. V hlavních rolích vystoupí Mária Lalková (Marie), Petr Štěpán (anděl), Stano Slovák, Milan NěmecAlan Novotný (pastýři) a Ladislav Kolář (Josef) a.j. 
Dětský pěvecký sbor Primavera, ženský sbor Polajka z Rožnova a mužský sbor Ars Brunensis podtrhují a zesilují barevnou rozmanitost a bohatost celého alba.
Baladičnost a koncepční celistvost CD Betlém a svým způsobem i formální nezávislost na představení podtrhují krátké úryvky z evangelií, které citlivě namluvil Ladislav Kolář.
Samozřejmostí CD je i pečlivě vyvedený booklet, který  kromě příslušných textů obsahuje i barevné fotografie Jefa Kratochvila pořízené z představení, jež vizuálně 
dokreslí, a podnítí tak fantazii při poslechu tohoto hudebního vánočního příběhu. Betlém vychází i jako LP dvojalbum, na čtvrté straně s bonusovým výběrem písní Cimbal Classiku. CD Betlém vydává vydavatelství Cimbal Classic (Heydukova 14 , Brno, tel. 777 660 613) ve spolupráci s Městským divadlem v Brně.

Nahrál Cimbal Classic:
Kateřina Štruncová – housle (1-5, 7, 9-12, 14-23)
Kateřina Kovaříková – viola (1, 4, 5, 7, 9-12, 15-19, 21-23)
Dalibor Štrunc – cimbál
Dušan Kovařík – housle (4, 5, 7, 11, viola 20)
Rastislav Kozoň – hoboj, zobcové flétny)
Martin Krajíček – mandolína (10, 12, 14, 23,)
Jaroslav Panuš – kontrabas
František Černý – housle (20)
Pavel Barnáš – violoncello (20)
Petr Surý – kontrabas (20)
  a hosté:
Klára Šmahelová – akordeon (10, 14, 23,)
Martin Jakubíček – varhany (5, 8, 9, 20, 23, 24)
Robert Kružík – violoncello (1, 4, 5, 7, 11)
Michal Zpěvák – tarogáto (5, 7), klarinet (9, 10, 11, 14, 18, 23), sopránsaxofon (16, 23), alt saxofon (23)
Petr Mikulka – housle (7g, 17, 18, 21, 22, 23)
Antonín Bukovský – housle (7g, 17, 18, 21, 22, 23)
Tomáš Koláček – (viola 7d, 17, 18, 21, 22, 23)
Lubor Pokluda – (klarinet 10, 14, 23)
Petr Šmiřák – tuba (10, 14, 23)
Luboš Malina – kaval, low whistle (2)
Antonín Mühlhansl – sopránsaxofon (12)
Martin Adamus – baskytara (12)
Dětský sbor Primavera při Zuš J. Kvapila, sbormistr Katarína Mašlejová (4, 5, 7a, 16, 24)
ženský sbor Polajka z Rožnova pod Radhoštěm, sbormistr Jaroslav Štika (20)
Mužský sbor Ars Brunensis, sbormistr Dan Kalousek (11, 13, 24)
Sólo zpěv:
Mária Lalková (2, 5, 11), Kateřina Štruncová (12), Kateřina Kotolová (5), Petr Štěpán (4, 5, 7 b, c,
10, 16, 18b), Dalibor Štrunc (1, 7d, e, f, 9, 10, 12, 14, 17, 21, 23), Stano Slovák (7f, 10, 14, 21)
Milan Němec (4, 5, 7d, e, f, 14, 17) Ladislav Kolář (4, 22), Alan Novotný (7e, 14), Viktor Skála (14)
Sbory:
Kateřina Štruncová (2, 24), Eva Ventrubová (24), Monika Jakubíčková (24), Dalibor Štrunc (7g, 11,
17, 18a, c, 21, 23, 24) Stano Slovák (7g, 17, 18a, c, 21, 23, 24), Milan Němec (7g, 17, 18a, c, 21, 23,
24), Petr Šmiřák (7g, 11, 17, 18a, c, 21, 24), Martin Jakubíček (11, 24)
Úryvky z Evangelií čte Ladislav Kolář (I. – Luk 1, 26-27, II.-Luk, 2, 4-5 a 6-7, III. Luk 2, 8-9, IV. Matouš 2,
1-3, V. Mat 26, 39, Izajáš 53, 10 a volný překlad veršů 53, 6-7, VI. Luk 2, 15-16)
Hudba (1, 2, 5, 7a, g, 8, 9, 12-15, 18b, c, 21) a autorské zpracování lidových písní Dalibor Štrunc
Martin Jakubíček (21, 24)
Hudba a text písně Vracaja sa dom (23) Josef Kainar
Text písně Přiběhy (12) Alena Binterová
Text písně Sneží (2) Milan Rúfus
Za laskavé poskytnutí písně Příběhy z alba Bylo a není (MAM 248-2) děkujeme vydavatelství
Indies Happy Trail. Poděkování zaslouží:
Monika Jakubíčková, Kateřina Kovaříková, Kateřina Štruncová, Stanislav Moša, Zdeněk Helbich,
Jan Šotkovský, Jaroslav Milfajt, Jiří Plocek a všichni ti kteří vědí že my víme…
Za rady a korekce ohledně jazykového nářečí děkujeme PhDr. Jaroslavu Štikovi, CsC.
D0001