Plesej, všecko stvoření

15 Kč
S DPH
Počet

Adam Michna z Otradovic (1600-1679)

Plesej, všecko stvoření, tvůj pán dnes z mrtvých vstal!
Buď konec zarmoucení, již smutný čas přestal.
Minulo trápení, čas jest k obveselení,
plesej a raduj se.

Svatí patriarchové, plesejte radostí.
Věrní boží slouhové, vyjděte z temnosti.
Čeho jste žádali, šťastně jste již dočkali,
přišlo k vám spasení.

Raduj se všecka země, povětří i moře,
zemské i mořské plémě, nechej všeho hoře.
Vítej pána svého, dnes z mrtvých vzkříšeného,
vítěze slavného.

Veselte se ptáčkové, prozpěvujte sladce,
k radosti opravdové vzbuďte lidská srdce.
Pobožné dušičky, pějte libé písničky,
k slávě Krista ctného.

P0123

Mohlo by vás také zajímat